Điều trị các bệnh ngoài da, các bệnh lây truyền qua đường tình dục